Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АМБЪР ТЕХНОЛОДЖИ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Амбър Технолоджи” АД, наричано по-долу "Амбър Технолоджи”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://ambersleep.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Амбър Технолоджи” АД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204225078, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември 222А, имейл адрес: dreams@ambermattress.com;

„Амбър Технолоджи” АД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 428414

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта ambersleep.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на ambersleep.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Амбър Технолоджи” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Амбър Технолоджи”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „Амбър Технолоджи”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Амбър Технолоджи договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

Потребителят е отговорен за редовното преразглеждане на Общите условия. Ambersleep.bg си запазва правото да актуализира атрибути, да променя, актуализира или напасва Общите условия по всяко време без предварително уведомление. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на САЙТА и Потребителят се съгласява да бъде обвързан с тях. Използването на сайта след публикуването на евентуални промени, конституира съгласието на Потребителят с Общите условия.

1. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Услугите, предоставяна от „Амбър Технолоджи” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Чл. 2. На сайта ambersleep.bg Потребителите имат възможност да сключват договор за, покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Амбър Технолоджи” стоки.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

ambersleep.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език.

Всички цени, посочени на сайта, са в български лева и с включен ДДС. ambersleep.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. ambersleep.bg не носи отговорност ако поради технически или технологичен проблем, или липса на нужните материали, не успее да изпълни извършената на Сайта поръчка.

2. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

ambersleep.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ambersleep.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. ambersleep.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ambersleep.bg и лицето публикуващо информацията.При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права ambersleep.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от ambersleep.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на ambersleep.bg, и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България

3. ПОРЪЧКА И ЦЕНИ

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Амбър Технолоджи”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Амбър Технолоджи” продукти. При липса на наличност от дадена стока, „Амбър Технолоджи“ си запазва правото да откаже поръчката или да договори индивидуален срок за доставка. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Амбър Технолоджи”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

“Амбър Технолоджи” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител. “Амбър Технолоджи” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 

 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Амбър Технолоджи”;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Амбър Технолоджи”.

ambersleep.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ambersleep.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

4. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките на 7 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Ambersleep.bg си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на “Амбър Технолоджи”. Доставката на продуктите, поръчани от ambersleep.bg е безплатна в рамките на Република България. Доставката се извършва до адрес на клиента. Качването на поръчаната стока до личната входна врата (при многофамилни сгради) или внасянето на продукта в дома на клиента се третират като допълнителна услуга, предлагана от ambersleep.bg, която се заплаща отделно. ambersleep.bg и партньорската куриерска фирма поемат ангажимента по транспортирането на продукта до личната входна врата (при многофамилни сгради) или по внасянето на продукта в дома на клиента единствено при предварително изявено желание от клиента и заплащане на съответната такса за тази допълнителна услуга.

Ambersleep.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от аmbersleep.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. Цената за доставка е посочена под информацията, публикувана за самия артикул, и се калкулира автоматично в стойността на поръчката. аmbersleep.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от аmbersleep.bg обстоятелства. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник “Амбър Технолоджи” на тел. 0700 20 876. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от “Амбър Технолоджи”, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

В случаите, когато от ambersleep.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, “Амбър Технолоджи” не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ambersleep.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на тел: 0700 20 876.
ambersleep.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. 

5. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

5. При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на “Амбър Технолоджи” или на неговия представител/подизпълнител, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ambersleep.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, “Амбър Технолоджи” автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “Амбър Технолоджи” АД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ambersleep.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ambersleep.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ambersleep.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, ambersleep.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ambersleep.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ambersleep.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

6. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), в пълна окомплектовка и стоките са в изряден търговски вид, ведно с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми ambersleep.bg за име, адрес и телефонен номер, и за решението си да се откаже от договора с писмо, изпратено на мейл. Куриерската пратка обратно към склад на ambersleep.bg е за сметка на Потребителят. За да спази Потребителят срока за отказ от договора, е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Моля, имайте предвид:

 • Могат да бъдат продукти САМО в изряден търговски вид, без видими следи от износване и зацапване.
 • Продуктите се връщат САМО в оригинална найлонова опаковка + прилежаща транспортна чанта, в случаите, когато са продадени с такава, и с приложена гаранционна карта.
 • Продуктите се връщат заедно със складова разписка, която екипът на ambersleep.bg изпраща на Клиента по мейл. Тя се прикрепя към продукта на видимо място. Продукти без прилежаща разписка се връщат към изпращача.
 • Клиентът поема всички транспортни разноски по връщането на продукта, които включват инспекция на място и транспорт до складова база на ambersleep.bg Ако някое от горните изисквания не е спазено, продуктът се връща към клиента и правото на отказ не се упражнява.

7. 100 НОЩИ ТЕСТ ПЕРИОД

“Амбър Технолоджи” предлага 100 нощи тест период на матраците, упоменати в продуктовия списък на сайта. Тест периодът не важи за топ матраци, възглавници и други аксесоари предлагани на сайта ambersleep.bg

При желание, след покупка на някой от моделите матраци, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Амбър Технолоджи” АД за решението си да се откаже от договора, като попълни стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, приложен тук.
Уважаеми клиенти, моля обърнете внимание на следното:

Ако желаете да ползвате опцията за 100 нощи тест се отнасяйте с изключително внимание към продуктите и ги пазете, защото реално не ги ползвате като Ваша собственост. Продукти, върнати от 100 нощи тест, които не отговарят на условията описани по- долу, ще бъдат връщани към клиента и тест периода ще се счита за невалидна опция, в случаите, когато липсва някое от описаните изисквания.

 • Могат да бъдат връщани само матраци в изряден търговски вид, без видими следи от износване и зацапване.
 • Матраците се връщат САМО в оригинална найлонова опаковка + прилежаща транспортна чанта, в случаите, когато матрака е продаден с такава, и с приложена гаранционна карта.
 • Матраците се връщат заедно със складова разписка, която екипът на ambersleep.bg изпраща на Клиента по мейл. Продукти без прилежаща разписка се връщат към изпращача.
 • Матраците се одобряват за връщане от 100 нощи тест период след 5 изпратени снимки с мейл на dreams@ambermattress.com, които трябва да са ясни и продуктът да е сниман от всички страни. Ако при получаването на продукта, екипът на ambersleep.bg установи щети по матрака, следва частично възстановяване на заплатените суми. В тази връзка, съветваме клиентите да връщат стоката по куриер, като се възползват от опцията да застраховат продукта.
 • Клиентът поема всички транспортни разноски по връщането на продукта, които включват инспекция на място и транспорт до складова база на ambersleep.bg
 • Ако поръчка на продукт с валиден тестови период от 100 нощи е била съпроводена с подарък, то при връщането на продукта след тестовия период, от сумата за възстановяване се удържа стойността на подаръка.

8. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, ambersleep.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данни за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

 • в случай на изгубена гаранционна карта;
 • в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 • в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
 • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

„Амбър Технолоджи” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Амбър Технолоджи” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ЦЕЛИ

„Амбър Технолоджи” събира и използва информацията за целите на:
1. директен маркетинг
2. изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

„Амбър Технолоджи ” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „Амбър Технолоджи ” договор. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс. Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира ______.
Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години .

2. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

1. Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)
2. Достъп до собствените си лични данни
3. Коригиране (ако данните са неточни)
4. Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“)
5. Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни
6. Преносимост на личните данни между отделните администратори
7. Възражение спрямо обработването на негови лични данни
8. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен
9. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
2. Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
3. Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно
5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора
6. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

1. Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни
2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им
3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
4. Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя
5. Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.
 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:
1. Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност)
2. Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
3. Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението
4. Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните
5. Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
- Псевдонимизация;
- Криптиране;
- Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
- Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
- Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;
- Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.
6. Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни

4. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

Амбър Технолоджи поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

1. името и координатите за връзка на администратора
2. целите на обработването;
3. описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
4. категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
5. на различните категории данни;
6. когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,

Обработващ лични данни

Администраторът на лични данни използва услугите на обработващ лични данни – "СуперХостинг.БГ" ООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987.
Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.  

5. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Амбър Технолоджи“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

6. СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Амбър Технолоджи“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив, област Смолян, област Пазарджик и област Стара Загора;
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“

Използване на „бисквитки

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
 

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.
 

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.
 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.
 

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

COOKIES POLICY

Use of “cookies”

“Cookies” are short text files or small packets of information that are stored through the Internet browser of your device (computer, tablet, laptop or mobile phone) when you visit various sites and pages on the Internet. The main purpose of “cookies” is to make the user recognizable when he returns to the Website. Some “cookies” also have a more specific application, such as storing user behavior on the site and making it easier for the user to use the Website. More information on how “cookies” work can be found on the Internet.

How are “cookies” used on this Website?

We use “cookies” on this Website primarily to facilitate the usability of the site, improve its performance and store information about user behavior. No personal data is stored in this process, i.e. we cannot identify you as a person through the “cookies” on the site, therefore the Personal Data Protection Act does not apply to the collection of this information. The information collected by “cookies” is usually used in summary form to analyze the user behavior of the Website, which allows us to improve the functionality of the site, user paths and content used.

What “cookies” are used on this Website?

Session “cookies”

This type of “cookies” makes it easier for you to use the site, as they store information temporarily only during the session of the browser used. Usually the information that is stored through them is what goods you have added to the cart, which pages of the site you have visited and how you came to certain information. These “cookies” do not collect information from your end device and are automatically deleted when you leave the Website or end your browser session.
Persistent “cookies”

They allow us to store specific information about browsing, such as analyzing site visits, how you reached the Website, what pages you viewed, what options you chose, and where you went through that Website. Tracking this information allows us to make improvements to the Website, including correcting errors and expanding the content. The shelf life of this type of “cookies” varies according to their specific purpose.
Third-party “cookies”

Our Website contains links to other sited or embedded content from other sites, such as Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, partner websites. When you visit these sites or open their content, “cookies” from these websites may be stored on your end device. It is these “cookies” that are defined as “third-party cookies”, as we have no control over the generation and management of these cookies. Therefore, we advise you to search for information about them and how they manage the websites of the respective third parties.

How can I manage the use of “cookies” from this Website?

All browsers allow the management of “cookies” from a specially created folder on your browser. You can block the receipt of cookies, delete all or part of them, or set your preferences regarding the use of “cookies” before initiating a visit to our site. Please, note that deleting or blocking “cookies” may adversely affect the functions of our Website, and hence your user experience on it.

Disable or block “cookies”

The control, disabling or blocking of “cookies” is controlled by settings of your browser. Please, note that a total ban on the use of all “cookies” may affect the functional performance of the site, its effectiveness and access to certain information.

ФОРМУЛЯРИ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


До „Амбър Технолоджи” АД, ЕИК 204225078
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – …………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ……………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До „Амбър Технолоджи” АД, ЕИК 204225078

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното. Предмет на рекламацията: …………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

1. Възстановяване на платената сума
2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3. Отбив от цената
4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите (заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

1. Извършване на услугата в съответствие с договора
2. Отбив от цената
3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………